Als jij in een lastige scheiding verwikkeld bent geraakt en jullie hebben een kind, dan kan je te maken krijgen met Samen Veilig. Dat kan gebeuren omdat de school of politie een zorgmelding heeft ingediend. Als je in de rechtbank zit dan zit er meestal ook iemand van de Raad voor de Kinderbescherming bij, die om een onderzoek kan vragen bij de rechter. De Raad kan ook bij de kinderrechter een verzoek indienen om jullie kind onder toezicht te stellen. De ondertoezichtstelling is een jeugdbeschermingsmaatregel. Deze maatregel wordt ook wel ‘OTS’ genoemd.

samen-veilig

Als de OTS is uitgesproken door de kinderrechter dan krijg je te maken met Samen Veilig en komt er een medewerker SAVE bij jou langs. De medewerker SAVE bemoeit zich met de opvoeding van je kind. Dat betekent dat alle belangrijke beslissingen ook besproken moeten worden met de medewerker van SAVE.

Dit kan jij als ouder als uitermate vervelend of zelfs bedreigend ervaren. Maar weet dat het zeker niet de bedoeling is om jouw kind van je weg te halen of uit huis te plaatsen.

Je kan het zien dat de medewerker SAVE tussen jou en je ex instaat en namens jullie kind spreekt. Hier kan je ook veel voordeel aan hebben.

Als je er samen met je ex niet meer uitkomst kan je je probleem of zorgen bij de medewerker SAVE neerleggen. Als het in het belang van jullie kind is zal de medewerker SAVE zeker zijn best doen. Denk bijvoorbeeld aan een vakantie in het buitenland. Je moet van je ex een getekend exemplaar hebben van het “Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland”. Leg deze vraag ruim op tijd voor bij de medewerker SAVE en vraag om hulp.

Maak ook duidelijke afspraken hoe je met je ex communiceert. Als je dat via email doet neem de medewerker SAVE dan altijd mee in de CC. Als je een niet leuke email van je ex krijgt reageer dan niet direct. Laat het even liggen, slaap er een nachtje en beantwoord het dan zo kort en zakelijk / feitelijk mogelijk. En als je dat niet kan antwoord dan niet en vraag de medewerker SAVE om hulp.

In de verslaglegging van de medewerker SAVE kan je wellicht zien staan dat “de ouders kunnen niet met elkaar communiceren” of zoiets dergelijks. Als jij zeker weet dat dat niet aan jou ligt, omdat je ex steeds met scheld e-mails komt en jij hard je best doet om op een nette manier te e-mailen, kan dat als zeer vervelend overkomen, je kan je niet begrepen voelen, zelfs beledigd. Vergeet dan niet dat de medewerker SAVE ook een relatie moet onderhouden met je ex. De medewerker SAVE kan daarom niet zo duidelijk zijn als dat jij het ziet. Want dan blijft er niemand meer over die met je ex kan communiceren en dat is zeker niet in het belang van je kind.

Wat kan ik voor jou betekenen?

  • Een luisterend oor bieden.
  • Voor- en nabespreken belangrijke afspraken.
  • Helpen met de communicatie met je ex.